– Co gramy?
– Życie.
Louis Armstrong

arteterapia – terapia przez sztukę

Sztuka to wyjątkowa forma aktywności człowieka.

Teoretycznie nie ma ona wpływu na to, czy nasz gatunek przetrwa.
Praktycznie nadaje sens wszystkiemu, co nas otacza. Dzięki sztuce poznajemy świat uczuć, wartości.
Jako dzieci poprzez rysunki, dźwięki, własną choreografię wyrażamy to, czego nie potrafimy nazwać. W dorosłym życiu „obcujemy ze sztuką” – chodzimy do teatru, czytamy książki, oglądamy filmy, czasem kupujemy dzieła artystów. W sztuce poszukujemy prawdy, emocji, odpowiedzi na pytania egzystencjalne.

Kiedy jest Ci źle, czegoś brak, pojawiają się niezrozumiałe uczucia, pamiętaj, że sztuka to nie tylko rozrywka, to aktywność, dzięki której możesz odnaleźć sens – nie inny, nie czyjkolwiek, tylko Twój własny, odpowiedni na ten czas, który jest tu i teraz.

W życiu każdego z nas pojawiają się chwile dobre i chwile zwątpienia. Oprócz radości, satysfakcji i poczucia spełnienia, towarzyszą nam w życiu różne nieprzyjemne uczucia i emocje, które powodują rozdrażnienie i komplikują sytuacje. Negatywne uczucia potrafią się dobrze ukryć, często nie są jawne, nie wiemy, skąd w nas takie napięcie, dlaczego zaczyna nas boleć głowa czy czujemy osłabienie. Potrafią również zrobić niezłe zamieszanie w całym naszym ciele. Akceptujemy i rozumiemy radość, potrafimy się nią dzielić, a wszystkie uczucia powiązane ze smutkiem najczęściej chowamy w sobie i nie pozwalamy im o sobie przypominać. Ale one są, nie da się ich schować w szafie. Najrozsądniej jest nauczyć się, jak je akceptować i jak sobie z nimi radzić. W tym właśnie pomaga aktywność twórcza, czyli tworzenie własnych dzieł sztuki, twórczy namysł i działanie.

sztuka
  • działa jak metafora przy wyrażania problemów, emocji i doświadczanych sytuacji,
  • umożliwia przedstawienie siebie i swojej sytuacji,
  • zwiększa pewność siebie i motywację,
  • pokazuje potencjał, ułatwia otwarcie się na innych,
  • pełni funkcję pomostu.

Arteterapia wykorzystuje naszą pierwotną formę aktywności w celu uporządkowania doświadczeń, uczuć, emocji.

Poprzez tworzenie prac artystycznych osoba zaangażowana w proces arteterapeutyczny pokazuje światu zewnętrznemu wewnętrzne doświadczenie, wewnętrzne obrazy, których nikt nie musi nazywać, tytułować, nikt ich nie ocenia. Proces tworzenia prac jest możliwością wyrażenia tego, co „siedzi na duszy”, bez konieczności szukania odpowiednich słów, łączenia ich w logiczną całość. To wypowiadanie siebie bez ryzyka niezrozumienia od drugiej osoby. To, co jest wewnętrznym doświadczeniem, nie podlega ocenie, nie wymaga analizy. W procesie terapeutycznym uczymy się akceptować wewnętrzne przeżycia i szukamy zasobów, dzięki którym nawet trudne doświadczenia stają się integralną częścią ich właściciela.

Arteterapia to forma pracy z przeżyciami, znaczeniami, jakie nadajemy wydarzeniom i ich skutkom w naszym życiu.

Terapia przez sztukę umożliwia wyrażanie myśli, uczuć, światopoglądu w bezpiecznej atmosferze akceptacji i zrozumienia. Pozwala zmierzyć się z trudnościami, nastrojami, emocjami. Oprócz tego, udział w zajęciach arteterapii działa energetyzująco, ponieważ proces twórczy sam w sobie jest źródłem energii. Czasem, kiedy mierzymy się z bolesnymi doświadczeniami, proces ten bywa trudny, jednak w efekcie końcowym, dodaje nam sił do dalszego działania.

Arteterapia nie wymaga żadnych umiejętności plastycznych, muzycznych czy pisemnych. Każdy może wziąć udział w zajęciach. Niezależnie od wieku i ilości wypracowanych talentów.

Arteterapia pomaga odnaleźć sens. Daje radość. Uczy akceptacji.

Terapia przez sztukę to forma wsparcia psychologicznego oraz rozwojowego. Poprzez twórcze działania docieramy do sfery nieświadomości, ujawniamy wewnętrzne konflikty, przenosimy do świadomości głęboko utajone myśli i uczucia. Uczymy się akceptacji.

Zapraszam na indywidualne zajęcia arteterapeutyczne bazujące na opowiadaniu i terapii narracyjnej oraz na arteterapeutyczną grupę wsparcia, zajęcia warsztatowe ukierunkowane na wypracowanie umiejętności radzenia sobie z konkretnymi trudnościami lub grupowe treningi relaksacji, pracy z ciałem.

Zajęcia odbywają się w Łodzi. Zapraszam do kontaktu olga@sztuka-zycia.pl